8284 Nemesgulács,
József Attila u.72

Friss híreink:

Kategória:

Beiratkozás 2024.április 18-19. (csütörtök-péntek) 8:00 órától 17:00 óráig

A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

  1. a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
  2. b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál

  LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

- Szülői tájékoztató 2024.
- KRETA Beiskolázás modul felhasználói útmutató 2024.
- Allergia NYILATKOZAT

 

Kategória:

Időpont: 2022. április 21. és 22.     800 – 1700 óráig

- Szülői tájékoztató elektronikus ügyintézéshez 2022.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, illetve állandó tartózkodási kártya,
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő/törvényes képviselő valamelyik bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika tantárgy oktatást igényli gyermeke számára.

A kötelező felvétel biztosító általános iskolák felvételi körzetéről a Balatonfüredi Tankerületi Központ Igazgatójának TK/172/00020-27/2022. számú határozata rendelkezik, amely a tankerületi központ honlapján (https://kk.gov.hu/2022-2023-tanevre-vonatkozo-altalanos-iskolai-korzetek-hatarai-beosztasa-kijeloleserol-szolo-hatartozat ) közzétételre került. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai (https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index ).

A szülőt megilleti a szabad intézményválasztás joga, szabadon választhatja meg azt a nevelési – oktatási intézményt, amely gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelel.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételéről elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, azonban lehetősége van a szülőknek/törvényes képviselőknek az előzetes online adatszolgáltatásra is. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

 

Nemesgulács, 2022. március 28.

 Gauland Zsófia
intézményvezető

 

2024 © Keresztury Dezső Általános Iskola, Nemesgulács All Rights Reserved.